ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូមកពីកំពង់ផែ Kobe-Osaka International Port Corporation

មីនា

១១

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូមកពីកំពង់ផែ Kobe-Osaka International Port Corporation
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូមកពីកំពង់ផែ Kobe-Osaka International Port Corporation ដើម្បីស្វែងយល់ពីការងារប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ កសស

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Seabourn Ovation ដែលជានាវាទី ២២ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មីនា

១១

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Seabourn Ovation ដែលជានាវាទី ២២ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Seabourn Ovation ដែលជានាវាទី ២២ មកពីកំពង់ផែ Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាម ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០២ គ្រឿង ឈ្មោះ Marella Discovery និង​ឈ្មោះ Norwegian Jewel បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មីនា

០៩

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០២ គ្រឿង ឈ្មោះ Marella Discovery និង​ឈ្មោះ Norwegian Jewel បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០២ គ្រឿង ឈ្មោះ Marella Discovery ជានាវាទី ២០ និងឈ្មោះ Norwegian Jewel ជានាវាទី ២១ បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ពីធីអបអរសាទទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ខួបលើកទី១០៨

មីនា

០៦

ពីធីអបអរសាទទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ខួបលើកទី១០៨
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

ពីធីអបអរសាទទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា ខួបលើកទី១០៨ ក្រោមប្រធានបទ "លើក​កម្ពស់​សមភាព​យេនឌ័រ និងការ​គាំ​ពារ​សង្គម ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​មនុស្ស"

ចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រមូលចំណូល ចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ

មីនា

០៤

ចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រមូលចំណូល ចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រមូលចំណូល ចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក