ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   31 ឧសភា 2017      708 អ្នកទស្សនា

សេចក្ដីជូនដំណឹង: លទ្ធផលនៃការធ្វើបរិវិសកម្មសម្រាប់​ IPO របស់កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

សេចក្ដីជូនដំណឹង: លទ្ធផលនៃការធ្វើបរិវិសកម្មសម្រាប់​ IPO របស់កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

   12 ឧសភា 2017      827 អ្នកទស្សនា

សូម​អញ្ជើញ​វិនិយោគិន អញ្ជើញ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​ចូលរួម​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​នៃ​សំណើ​លក់​មូល​បត្រកម្មសិទ្ធិ ​

សូម​អញ្ជើញ​វិនិយោគិន​សាធារណៈ ដែល​មាន​បំណង​សុំ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម អញ្ជើញ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​ចូលរួម​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​នៃ​សំណើ​លក់​មូល​បត្រកម្មសិទ្ធិ

   11 ឧសភា 2017      853 អ្នកទស្សនា

សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ ក​.​ស​.​ស បាន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត និង​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ពី​គណៈកម្មកា​រមូល​បត្រកម្ពុជា ​

ក​.​ស​.​ស បាន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត និង​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ពី​គណៈកម្មកា​រមូល​បត្រកម្ពុជា (​គ​.​ម​.​ក​) លើ​ឯកសារ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការបោះ​ផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​

   08 ឧសភា 2017      790 អ្នកទស្សនា

​ទស្សនកិច្ច​ស្វែងយល់​ពី​ដំណើរការ​អភិរឌ្ឍន៍​​របស់​ក្រុមហ៊ុន World Bridge នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

លោក ថៃ ឬ​ទ្ធី អគ្គនាយករង​អាជីវកម្ម និង​ថា្នក់​ដឹកនាំ បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​ប្រតិភូ​របស់​ក្រុមហ៊ុន World Bridge ដែល​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់​ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖