ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   07 សីហា 2017      112 អ្នកទស្សនា

ការ​នាំចូល​បន្ថែម​នូវ​ឧបករណ៏​លើកទំនិញ​នៅគែម​ផែ QC និង​ឧបករណ៏​លើកទំនិញ​នៅ​ទីលាន RTG ​

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​នាំចូល​បន្ថែម​នូវ​ឧបករណ៏​លើកទំនិញ​នៅគែម​ផែ QC និង​ឧបករណ៏​លើកទំនិញ​នៅ​ទីលាន RTG

   04 សីហា 2017      76 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សាអំពីឋបនីយភណ្ឌ (Facilities) ក្នុង​ការ​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​ជា​មួយ​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន NYK Group South Asia Pte. Ltd (NYK Line)

   01 សីហា 2017      50 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ប្រជុំ​​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយលោក TANAKA Kotaro, Senior Representative of JICA Cambodia Office ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​ទទួល​ជួប​ជាមួយលោក TANAKA Kotaro, Senior Representative of JICA Cambodia Office

   01 សីហា 2017      80 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ប្រជុំ​​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ Country Manager មក​ពី​ក្រុមហ៊ុន Maersk Line ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Maersk Line

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖