ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   24 សីហា 2017      96 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សាអំពីដំណើរការចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ កសស (IPO) និងការងារអាជីវកម្មរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច កសស (SPSEZ) ​

កិច្ច​ពិភាក្សាអំពីដំណើរការចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ កសស (IPO) និងការងារអាជីវកម្មរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច កសស (SPSEZ)

   23 សីហា 2017      88 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ប្រជុំ​ពី​គម្រោង "Project of Improving the Logistics System of Cambodia" ​

កិច្ច​ប្រជុំជាមួយក្រុម Survey Team (JICA & WB) នៃគម្រោង "Project of Improving the Logistics System of Cambodia"

   21 សីហា 2017      85 អ្នកទស្សនា

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ​

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ និងលើកទិសដៅបន្តសកម្មភាពការងារ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧

   19 សីហា 2017      97 អ្នកទស្សនា

ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​​របស់​និស្សិត​កម្ពុជា​ អំពី​ភាព​រីកចំរើន ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​និស្សិត​កម្ពុជា ដែល​រៀបចំ​ដោយ JICA បាន​អញ្ជើញ​មក​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​អំពី​ភាព​រីកចំរើន ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស SPSEZ ។​

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖