ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់ចាម

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់ចាម

​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះជួយ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ឃុំ​ខ្នារស ឃុំ​ទងត្រឡាច និង​ឃុំ​ជី​បាល ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់ចាម ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់ ជាតិ​ចុះ​មូលដ្ឋាន​ខេត្ត​កំពង់ចាម ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries